מכונת משחק קליעה למטרה


מכונת משחק קליעה למטרה


מכונת משחק קליעה למטרה אלקטרונית. סופרת ניקוד.